Vi har eit samarbeid med TicketCo Norge for kjøp av billettar!

I år har vi ikkje Firdatomta ledig for parkering, men innsjekken er der. Campingen vert delt opp i sone A, B og C.
Klikk på bilete under for å sjå kvar desse sonene er.
Ein bestiller camping på den sona en ynskjer å stå på, men om det vert fullt kan ein bli plassert på ei anna sone.
Her er det førstemann til mølla som gjeld! Ein må være tidleg ute til innsjekk for å sikre plassen sin.
Ved behov for tilrettelagt parkering ta kontakt med oss direkte på telefon 950 09 970.

Sone C er reservert for dei med behov for tilrettelegging og kan berre bestillast pr telefon. Desse billettane blir lagt ut ved eit seinare tidspunkt

Der er tilgong til straum så langt det rekker! 

NETTBESTILLINGA ER AVSLUTTA. Du får kjøpt billettar ved inngangen heilt til festivalen er slutt.

Prisar:
Dagspass: 550,-
Helgepass: 900,-
Camping 1 dag: 350,-
Camping 3 dagar: 700,-

Hugs det kostar 200 kr. per natt per person dersom du overnattar i campingvogn som person nummer 3 eller meir.
Dette betaler de ved innsjekk.