Det blir dansegalla på Skei i år og i samband med Jølster Aurefest! Vi startar konsertane på laurdag 8 juni og fortsetter med konsertar søndag 9 juni!

Vel møtt!

Alle bilete tatt av Dvergsdal Droner